Om ATCD-Digital Messe


A Technicolor Dream – Digital Messe

Læring og Trivsel, Silkeborg

Den 29. april 2015 kl. 9.00 til 15.00 afholdte vi en digital messe i Lunden og Vestergadehallen i Silkeborg.

ATCD-Digital Messe adskiller sig fra en række andre messer ved at være et sted for vidensdeling med og for både børn, unge og voksne. Så man kunne opleve en mængde børn, unge og voksne der delte ud af deres erfaringer og viden til fælles bedste!! Det være sig dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser der arbejder med IT Læring og Kreativitet. W Spændende workshoppiloter og forskellige førende firmaer der udstillede deres produkter.

Formål

  • Messen skal inspirere og motivere gæsterne til at udfordre bredden og mangfoldigheden ved digitalisering sat i relation til læring og trivsel.
  • Messen skal inspirere til nye og innovative alternativer til varetagelsen af de opgaver, vi løser i daginstitutioner, skoler og på uddannelsesinstitutioner i Silkeborg Kommune.
  • Messen skal yderligere fremvise og præsentere de erfaringer og de projekter, som allerede findes eller er i gang i Silkeborg Kommune og dermed medvirke til videndeling i kommunen.
  • Messen skal rumme elementer af fremsynethed og bidrage til at skabe grobund for nye ideer og samarbejder på tværs af aktørerne.
  • Messen skal sætte fokus på, hvilke muligheder der er nu og i den nærmeste fremtid i form af eksterne firmaer og uddannelser, der udstiller deres bud på dette.
  • Messens formål er at inspirere dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser til at se muligheder
    i at anvende IT til læring og kreativitet.Dagens spændende indhold var

Der blev præsenteret arbejdende værksteder og udstillinger med en masse info fra bl.a. Prototyperne, Kulturdaginstitutionerne, udvalgte daginstitutioner, Den Kreative Skole, FabLab, Skoletjenesten AQUA, VIA University College – Silkeborg, MV Lego Digitalt Værksted, Digitaliseringsenheden – Silkeborg, Medielinjen på Silkeborg Gymnasium, VUC-HF Designlinje, HippoMini, Insero, Naturfagenes Hus, Videnshus Dybkær og Microsoft.

Forældre og andre voksne var velkomne uden tilmelding. Skoleklasser og dagtilbud skulle tilmelde sig.

Workshops indendørs og udendørs

Der blev arrangeret workshops både indendørs med tema Tablets og i områderne udendørs i Lunden


Målgruppe                     

Messens målgruppe var skolebørn, lærere, undervisere, studerende, dagtilbud, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, forældre og andre interesserede.

Der deltog ca. 3.000 skolebørn, lærere, børn og voksne fra dagtilbud og forældre. Ialt ca. 3.000 deltagere var tilstede på messen i løbet af dagen.

Stab

Messen blev arrangeret af Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen i Silkeborg.

Messearrangør Flemming Poul Giese.

Projektleder Jette Hundahl Mikkelsen.

ContactUs.com
%d bloggers like this: