ATCD-Part5 – Digital Messe 2014


A Technicolor Dream Part 5 – Digital Messe – stemning140128_ATCDP5_Plakatd. 11. april kl. 9.00-17.30 afholdt vi en spændende digital messe i Vestergadehallen og Lunden i Silkeborg.

Du kan se mere her om dagens indhold på messen med messestande, workshops og paneldebat.

Formål

ATCDP5 ambition er at præsentere alt det spændende inden for IT og læring, der allerede nu er i gang i Silkeborg Kommunes skoler og dagtilbud, samt vise hvad omverdenen har gang i af spændende projekter inden for IT Kreativitet og Læring.

Vi samtidig søge at inspirere dagtilbud og skoler til at se muligheder i at anvende IT til kreativitet og læring.

 

140409_DDCafe2

Vestergadehallen

Messestande med arbejdende værksteder og info kl. 9.00-16.30

I Vestergadehallen var der arbejdende værksteder og udstillinger fra bla. Prototyperne, Mediepatruljerne, Kulturdaginstitutionerne, Den Kreative Skole, Produktionsskolen, Skoletjenesten AQUA, VIA University College – Silkeborg, Digitaliseringsenheden – Silkeborg, VUC-HF – Silkeborg, Hippomini, Forlaget Alinea, Engelsholm Højskole, Tyttebærhuset, Kulturdaginstitutionerne, Apple, Microsoft…

Lunden med workshops både ude og inde

This slideshow requires JavaScript.

Der var flere workshops i områderne udendørs i Lunden bla.  indenfor Natur og teknik, hvor det overordnede emne var ”Ild, Vand og Luft”.

Tilmeldingen til workshops er afsluttet med en tilmelding på over 300 børn og unge der med deres lærere og pædagoger, samt undervisere og pædagoger/medhjælpere vil deltage i forskellige workshops.

140408 ATCDP5a Workshoppålan Piloter.001

140408 ATCDP5a Workshoppålan Piloter.002.png.001

This slideshow requires JavaScript.

Lunden, store sal

Paneldebat kl. 16.00-17.30  

This slideshow requires JavaScript.

Ydermere afsluttede dagen afsluttes med en paneldebat med Digital Dannelse som tema. Vi havde sammensat et panelet så det bestod af praktikere i skole og institutionsverden, forskere inden for området, politikere, elevrepræsentant, forældrerepræsentant og en fremtidsforsker med medie og samfundsudvikling som område.

Se mere om deltagerne i Paneldebatten her… 

131126_ATCD_Nyhedsoverbillede_Seminar

Formål med A Technicolor Dream Part 5 – Digital Messe

ATCDP5 ambition er at præsentere alt det spændende inden for IT og læring.

Både det der er gang i, i Silkeborg Kommunes skoler og i dagtilbud, og det der sker af spændende ting uden for vores kommune.

Vi vil gerne inspirere dagtilbud, skoler og forældre til at se muligheder i at anvende IT til kreativitet og læring.

Målgruppe for A Technicolor Dream Part 5 – Digital Messe 

Målgruppen for messen er skolebørn, lærere, børn i dagtilbudene, pædagoger og medhjælpere, forældre og andre interesserede.

Vi har beregnet de besøgende til være ca. 1.200 skolebørn og lærere, 1.000 institutionsbørn, omkring 300 forældre, så der vil være omkring 3.000 potentielle gæster og omkring 250 udstillere tilstede på messen i løbet af dagen.

140128_ATCDP5_Plakat

Stab og Arrangør

Arrangør

er Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen under Læring og Trivsel.

Laeringogtrivsel_logo

Styregruppe

Jette H. Mikkelsen,

Keld Vestergaard, (begge Skoleafdelingen)

John Gejl (Børne og Familieafdelingen)

og Flemming Poul Giese.

Projektstyring

Messen planlægges og styres af projektleder Flemming Poul Giese.

PR

Flemming Poul Giese og Anne Vigsø Bendsen, Silkeborg Kommune.

Kontakt A Technicolor Dream

ContactUs.com
%d bloggers like this: