Flipped Learning – Open Workshop


Kom i gang med Flipped Classroom på 10 min.

Besøg openworkshop Flipped Classroom og under vejledning, kom i gang med Flipped Classroom på 10 min. Undervisningmetoden Flipped Classroom giver dig mulighed for i større grad at arbejde med differentierede kreative fag-faglige aktiviteter i klasserummet – hvordan? Når du vender klasserummet om og eleverne tilegner sig fag-faglig viden, der før skete ved traditionel tavleundervisning, kan du i klasserummet igangsætte innovative fag-faglige aktiviteter, der udfordrer den enkelte elev såvel som hele klasse på enkeltes og det fælles niveau.

Morten_Barasinski
Workshoppilot: Morten Barasinski, Virklund Skole

%d bloggers like this: