Indlægsholdere


Aflysning af Technicolor Dream Goes Campus – Demokrati Via IT d. 16. september 2015 på gr. af for få tilmeldte.

sad-emoticon

 

Her kan du se mere om Keynotespeaker, de forskellige indlægsholdere, gruppeindlægsholdere i Spor 1-2 og 3 og paneldeltagerne.

Se program for dagen her…

Tilmeld dig seminaret og bestil frokost her…

150916_ATCD_Goes-Campus_Indlægsholdere-Overskrift


 Tashia Dam, Area9Tashia Dam

Area9, MHE

Keynotespeaker
Indlægsholder i spor 1 – Digital Læringi panelet

Tashia Dam, uddannet i Teoretisk Pædagogik fra KU i 2002, derfra ansat som Amanuensis samme sted.
Et af mine hovedområder er dannelsen af det politiske subjekt. Mit grundpræmis er, at hvis uddannelse skal fortjene sit navn som et “naturligt gode”, skal den understøtte den uddannedes tiltagende autonomi.
I sig selv er uddannelse ikke anderledes end arbejde: en aktivitet man er nødt til at udføre for at eksistere i moderne, komplekse samfund. Men hvis den faktiske uddannelse på forskellig vis leder til mere selvbestemmelse (autonomi), kan man argumentere for, at den er et “naturligt gode” (eller det man kalder selvlegitimerende) i et demokratisk samfund, hvor borgerens selvbestemmelse er en grundsøjle og en forudsætning for politisk deltagelse.  

 

De sidste 10-15 år har digitale teknologier for alvor fået en hastighed, en udbredelse og et omfang der gør, at disse nu er væsentlige spillere i “kampen om uddannelsen” og dermed i kampen om demokrati og digitalisering.

 

DSC_0865

For 7 år siden startede jeg i Area9 – og har her fået indblik i og været med til at præge udviklingen af fremtidens uddannelsesteknologier.
Area9 var dengang et start-up med blot een prototype af vores første produkt, LearnSmart.
Vi var fra 2007-2014 partnere med McGraw-Hill (MHE). og i blev 2014 vi opkøbt af MHE, og jeg er nu Senior Uddannelseschef i MHE Denmark, som ligger på Holmen.

home

I 2015 indledte vi et samarbejde med Egmont/Alinea om at udgive vores til dato største og mest succesfulde produkttype, SmartBook, på dansk grund. Første bog er udkommet nu august 2015, Verdenshistorie 1 til gymnasier.
Link til vores hjemmeside: http://area9learning.com/

Se program for dagen her…


Jan_MG_8186_sh kopi

Jan Krogh Larsen

Lindhardt & Ringhof

Indlægsholder i spor 1 – Digital læring – i panelet

Jan Krogh Larsen, cand. mag i engelsk, speciale om fremmedsprogstilegnelse og skriftlighed. Forlagschef for Lindhardt og Ringhof Uddannelse og står bag udviklingen og driften af brancheplatformen, Gymportalen. Startede i forlagsbranchen i 2004 og har siden 2010 været chef for det hastigt voksende EGMONT-ejede gymnasieforlag. Arbejder dagligt med ny-udvikling af alle materialetyper der fordrer læring og især med fokus på at få det digitale til at levere noget helt særligt.

Tidligere har de digitale undervisningsmaterialer været særligt gode til at skabe variation i studie- og undervisningsformerne og i Gymportalen er der flere forskellige medietyper, der alle kan noget helt særligt i forhold til indholdspræsentation (tekst, quiz, film, simulationer etc.), og kommunikation; alle spændende, inspirerende og motiverende alternativer til den analoge pendant.

I dag er den digitale udvikling endeligt kommet dertil, hvor vi med digital, kunstig intelligens kan udgive ægte adaptive produkter. Udgivelser som jeg oplever i mange tilfælde skaber bedre forhold for læring for den enkelte elev end det analoge alternativ. Derfor har mit primære fokus de seneste år været på at udvikle eller finde den bedst mulige teknologi og i samarbejde med amerikanske McGraw-Hill Education er det lykkedes. En teknologi som vi lige nu er ved at udrulle i den danske uddannelsessektor.”

Link: www.lru.dk

Se program for dagen her…


Kasper Froda2jpgKasper Froda Lok,

cand.mag. (historie og retorik) Gymnasielærer v. Ørestad Gymnasium

Indlægsholder i spor 1 – Digital Læringi panelet

Mit navn er Kasper Froda Lok. Jeg er cand.mag. i historie og retorik fra Københavns Universitet, og arbejder som gymnasielærer v. Ørestad Gymnasium på Amager. Her har jeg arbejdet i 3 år. Først som studerende og årsvikar, senere som færdiguddannet årsvikar, og nu som fastansat. Før mit gymnasiearbejde har jeg arbejdet knap 3 år i Skoletjenesten på Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet.

Ørestad Gym

Ved siden af mit gymnasiearbejde, hjælper jeg p.t. med, at færdigudvikle spørgsmål til læringsmålene i Lindhardt og Ringhofs nye smartbook, Verdens historie 2. Min historieklasse var den første i Europa, som fik lov til at prøve smartbooksystemet, da Lindhardt og Ringhof testede “Verdens historie 1”. Det var en stor succes.

Ved siden af ovenstående skriver jeg på en lærebog i retorik til brug i gymnasiet. Jeg er oprindeligt opvokset nær Slagelse på Vestsjælland, men bor nu på Amager med min kæreste, som arbejder som formidlingsmedarbejder v. Frederiksborg Slot i Hillerød.

Link: http://www.oerestadgym.dk

Se program for dagen her…


 

Peter_Leth_webPeter Leth, Creative Commons

Indlægsholder i spor 2 – Ophavsret – i panelet

Folkeskolelærer – arbejder som konsulent ved LærIT – Skoletube – Frivillig mapper i OpenStreetMap Mapillary – Uddannelsesrådgiver hos Creative Commons Danmark. – Bor i Ulfborg, Vestjylland

Peter Leth repræsenterer på seminaret de holdninger der ligger til grund for Creative Commons i Danmark og vil fortælle om hvordan licenser herfra kan anvendes i dagens undervisning.

Creative Commons blev grundlagt I 2001 og er en almennyttig organisation der tilbyder en række simple værktøjer der giver kunstnere, forskere og andre mulighed for – helt eller delvis – at dele sit værk med andre.Med en Creative Commons licens kan du skræddersy din ophavsret efter behov, og derved give brugeren en række friheder i forhold til gældende ophavsret, uden at skulle indgå en individuel aftale

Link: http://www.creativecommons.dk

Se program for dagen her…


_J5Q22091

Niels Mosumgaard,

Formand for KODAs bestyrelse og formand for DPA

Indlægsholder i spor 2 – Ophavsret – i panelet

Om Niels Mosumgaard: Sangskriver og Komponist, formand for Kodas bestyrelse, formand for DPAs bestyrelse. Arbejder som komponist med musik til journalistiske dokumentarudsendelser. Har været aktiv som saxofonist og guitarist i bl.a. Picnic og Sweethearts.

KODA

Link: dpa.org

Link: koda.dk

Se program for dagen her…


maja holdorfMaja Holdorf

Læringsvejleder på Parkvejens Skole og Pædagogiske læringskonsulent for digitale læringsmiljøer i Odder Kommune

Indlægsholder i spor 3 – Hverdagens didaktik – i panelet


Odder Kommune har for nylig evalueret deres tre-årige digitale læringsprojekt, hvor alle elever og alt pædagogisk personale blev udstyret med en iPad. Oplægsholderne vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med implementeringen i praksis, hvilke pædagogiske tanker der ligger bag samt hvilke erfaringer, de vil bringe med ind i kommunens nye digitale læringsprojekt.

Link: odder1til1.dk

Link:  Parkvejensskole.dk

dorte-halberg-jakobsen-jpegDorte Halberg

Viceskoleleder på Parkvejens Skole i Odder Kommune

Indlægsholder i spor 3 – Hverdagens didaktik – i panelet

Se program for dagen her…

 

 

 


Paneldeltager: David Garde-Tschertok, Pædagogisk uddannelseschef, Microsoft

David Garde-Tschertok

Chefkonsulent, Styrelsen for IT og læring, Kontor for pædagogisk IT

Indlægsholder i spor 3 – Hverdagens didaktik  i panelet

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet.

Vores primære fokusområder er øget anvendelse af it i undervisningen og understøttelse af effektiv institutionsdrift ved brug af it.

Hovedopgaver for Styrelsen for IT og Læring

  • Vi sætter rammer for digitalisering, som forbedrer undervisningens kvalitet og institutionernes effektivitet
  • Vi står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til den aftalte tid og budget
  • Vi har fokus på, at brugerne oplever, at løsningerne virker i praksis
  • Vi tilvejebringer data og analyser, som giver indsigt i undervisning og læring
  • Vi understøtter målrettet videndeling, som giver sektoren et kompetenceløft

Link: http://www.stil.dk/

Se program for dagen her…

 


Se program for dagen her…

150916_ATCD_Goes-Campus_Tilmeld2-Overskrift

%d bloggers like this: