Paneldeltagere i Paneldebatten d. 11. april 2014 kl. 16.00-17.30 i Lunden, Silkeborg


Nu er vores panel fuldtalligt og vi glæder os til at sætte focus på begrebet Digital Dannelse, sammen med alle disse spændende indlægsholdere og følge de indlæg, som publikum i salen kommer med, i løbet af debatten.

Paneldeltager: Sarah Gam Jessen, Skoleelev, Medlem af det fælles elevråd i Silkeborg

Sarah Gam Jessen, Skoleelev, Medlem af det fælles elevråd i Silkeborg

Se mere på Sarahs Facebookprofil…

V__F392

Frederik Hougaard Enevoldsen, Skoleelev, Medlem af det fælles elevråd i Silkeborg

Jeg bor i Buskelund
Jeg går på hvinningdalskolen
Jeg interesserer mig for svømning, teknologi og gadgets.
Digital Dannelse er en god ting for mig, og mange andre i nærheden. Når at verden udvikler sig digitalt, så skal vi selvfølgelig også være med.

Se mere på Frederiks Facebook profil…

Davids foto tæt

David Garde-Tschertok, Pædagogisk uddannelseschef, Microsoft

The content of this position is to help improve education from primary school to university level in theMicrosoft Partners in Learning (PiL) Programme. Engagement with education/government/industry in gaining endorsement, support and collaboration in pursuing these targets.

Execution of development projects i collaboration with educational institutions.
Evangelise and position the PiL program to the broader education community including government and policy makers.

Se mere her…

1454866_10201891904133592_1133615425_n

Søren Kristensen, Politiker, Socialdemokratiet

Formand for Børne- og Ungeudvalget · Silkeborg, Denmark · I januar 2010

Formand for Børne- og Ungeudvalget, Formand for bestyrelsen Silkeborg Forsyning A/S, medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Børne- og ungeområdet i Silkeborg Kommune er velfungerende og præget af gode faglige resultater og en høj grad af trivsel. Det er mit mål, at det samlede børneområde i Silkeborg Kommune skal være blandt de 10 bedste på landsplan, når det gælder læring og trivsel. Trivsel er et vigtigt fundament: Uden trivsel – ingen relevant læring.

Focus på uddannelse

Silkeborg har nogle meget stærke uddannelsesmiljøer. Vi skal styrke uddannelsesniveauet samlet set og fokusere på det rigtige valg for de unge. Vi skal have fokus på et højt fagligt niveau med udfordringer til alle. Det giver et solidt fundament for videre uddannelse og livslang læring. Silkeborg er hjemsted for flere videregående uddannelser, bl.a. sygeplejerske- og læreruddannelse. Vi skal fortsat arbejde målrettet på at trække nye uddannelser til Silkeborg Kommune

Paneldeltager: Lars Bornæs - Øverste Chef for Silkeborg Bibliotekerne

Lars Bornæs – Bibliotekschef for Silkeborg Bibliotekerne

Jeg er øverste chef for hovedbiblioteket i Silkeborg, Gjern, Kjellerup, Them og Silkeborg Arkiv.
Ligeledes er medborgerhusene for nyligt kommet ind under bibliotekets vinger.

Det er mit ansvar, at bibliotekets mål og visioner føres ud i livet, ligesom virkeliggørelsen af kommunens politisk vedtagne bibliotekspolitik også er mit bord.

 Jeg brænder for…

At  føre Silkeborg Kommunes ambitiøse bibliotekspolitik ud i livet sammen med medarbejderne, men ikke mindst sammen med borgerne i kommunen.
Lige nu brænder jeg ekstra meget for at virkeliggøre visionen om Campus Bindslevs Plads og til at placere biblioteket som en væsentlig partner i kommunens læringsstrategier.

Jeg lægger stor vægt på, at bibliotekets ydelser afspejler brugernes behov for kulturelle oplevelser, viden, læring og information.

Det kan kun lade sig gøre, hvis biblioteket til stadighed er i dialog med sine omgivelser.

Så hvis du har et bud på, hvordan vi kan forbedre vores bibliotekstilbud, så hold dig endelig ikke tilbage.

Til daglig er jeg at finde på hovedbiblioteket i Silkeborg.

lilu1

Gry Hasselbalch – Policy & Awareness Manager hos Awareness Centre Denmark/EC Safer Internet Programme

Gry Hasselbalch kommer fra Medierådet for Børn og Unges EU videncenter om børns brug af internet og mobil. Her arbejder hun til dagligt med ny viden om de digitale medier i børn og unges hverdag, deres viden og kompetencer, samt vejledning og oplysning til børn, lærere og forældre.

140227_Ole Sejr Iversen

 Ole Sejr Iversen  professor MSO (med særlige opgaver) på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet.

Lektor og ph.d. Ole Sejer Iversen er pr. 1. januar 2012 udnævnt som professor MSO (med særlige opgaver) på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Professoratet løber i fem år, og det område, Ole Sejer Iversen har som særlig opgave at bidrage til, er et internationalt forskningsfelt, Child-Computer Interaction (CCI), som omhandler forståelse og design af børns interaktion med teknologier.–Jeg vil igennem professoratet arbejde teoretisk, metodisk og eksperimentielt med problemstillinger omhandlende børns anvendelse af digital teknologi og dermed bidrage med forståelse af børn og unges læring og udvikling gennem digitale teknologier, udvikling af nye teknikker og metoder til design af digitale teknologier gennem inddragelse af børn i selve designprocessen samt designeksperimenter, som undersøger nye digitale teknologier til understøttelse af engagerende argumenterede læringsmiljøer for børn og unge, siger Ole Sejer Iversen.

CV

Ole Sejer Iversen har sin kandidatgrad fra Informationsvidenskab, hvor han blev færdig i 2001.

I 2006 færdiggjorde han sin ph.d. på Datalogi.

Han blev herefter ansat som adjunkt i 2003 på Informationsvidenskab og som lektor samme sted i 2006.

I 2007 modtog han sammen med fire andre kollegaer red dot design award, som er en af de største internationale designkonkurrencer. Den fik han for ”The Wisdom Well” – et interaktivt gulv, som understøtter børns kinæstetiske læring i skoleregi.

140227_john_klesner

John Klesner medlem af it-rådgivningsgruppen under Ministeriet for børn og undervisning og pædagogisk it-konsulent i Favrskov Kommune

John Klesner er pædagogisk it-konsulent i Favrskov Kommune. Med 29 års erfaring som lærer på Søndervangskolen i Hammel kender John Klesner udmærket skolernes virkelighed og lærernes udfordringer. Siden 80’erne har han haft fokus på anvendelse af it i folkeskolen.

Han har en pædagogisk diplomuddannelse i it-vejledning samt en masteruddannelse i it og læring. Han har ligeledes været med til at uddanne skolernes it-vejledere i efteråret 2010 med et forløb via VUC University College. Han modtog E-læringsprisens 1.plads i 2008.

Med 29 års erfaring som lærer på Søndervangskolen i Hammel kender John Klesner udmærket skolernes virkelighed og lærernes udfordringer. Siden 80’erne har han haft fokus på det, der dengang hed EDB.

– Teknikkens muligheder har altid interesseret mig, så jeg har taget en pædagogisk diplomuddannelse i it-vejledning og en masteruddannelse i it og læring. Vi har på skolerne brugt ressourcer på at skaffe udstyr og nu trådløst netværk. Nu skal vi videre med at udvikle indholdet og alt det, it-mulighederne så kan bruges til i undervisningen, siger John Klesner, der har været med til at uddanne skolernes it-vejledere her i efteråret med et forløb via VUC University College.

Moderator for debatten

140304_Karsten-Thygesen

Karsten Thygesen

Jeg har arbejdet med uddannelse og ledelse på forskellige niveauer siden 1995 og har stor erfaring med at konstruere de samtale-situationer, hvor uhøjtidelighed sammen med stort personligt engagement giver den stemning, der er fordrende for imødekommenhed og udviklingsparathed.

Jeg hedder Kasten Hedegaard Thygesen.

Jeg er oprindelig uddannet som lærer med billedkunst og musik som linjefag.

Jeg har 17 års ledererfaring fra min tid som skoleleder på Møllehøjskolen i Viborg

Jeg er certificeret som professionel coach fra AXEPT.

Jeg er certificeret i Extended DISC® personanalyse til personlig afklaring, samarbejdsoptimering eller rekruttering.

Om Karstens firma Procesguide

Procesguide.dk – ApS er et anpartsselskab, der er opstået som en følge af tiltagende efterspørgsel efter mit involverende og ligefremme uddannelseskoncept, – og målrettede guidning af processer, hvor personer med forskellige udgangspunkter skal finde fælles afsæt for fremtidigt samarbejde.

Se ind på Karstens firma Procesguides site..

Inspirationsdag - Wayne Siegel

%d bloggers like this: